Spring Sale ends


White Gold Round Diamond Halo Earring
White Gold Round Diamond Halo Earring
White Gold Cushion Diamond Halo Earring
3 Prong Setting Halo Earring

3 Prong Setting Halo Earring - CLER19_03

Price:   $1,576 - $86,839
4 Prong Setting Halo Earring

4 Prong Setting Halo Earring - CLER19_07

Price:   $1,700 - $80,385
White Gold Round Diamond Halo Earring
White Gold Emerald Diamond Halo Earring
White Gold Princess Diamond Halo Earring
3 Prong Setting Halo Earring

3 Prong Setting Halo Earring - CLER19_04

Price:   $1,518 - $74,639
White Gold Round Diamond Halo Earring
White Gold Princess Diamond Halo Earring
White Gold Round Diamond Halo Earring
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earring
White Gold Round Diamond Halo Earring
4 Prong Setting Halo Earring

4 Prong Setting Halo Earring - CLER19_06

Price:   $1,984 - $59,933
White Gold Round Diamond Halo Earring
White Gold Round Diamond Drop Earring
@diamondsfactoryworld